یافتن کالاها و سرویسها

میزبانی وب لینوکس خارج از کشور | ثبت دامنه | انتقال دامنه | مشاهده سبد خرید
فضای میزبانی
مقدار حجم اطلاعات ماهیانه
تعداد حساب FTP
تعداد پایگاه داده
تعداد حساب ایمیل
کنترل پنل
RLP1
500,000 ریال سالانه
100MB
2GB
نامحدود
6
1
cPanelRLP2
800,000 ریال سالانه
300MB
6GB
نامحدود
10
2
cPanelRLP3
1,100,000 ریال سالانه
500MB
10GB
نامحدود
16
4
cPanelRLP4
1,600,000 ریال سالانه
1GB
15GB
نامحدود
20
6
cPanelفضای میزبانی
مقدار حجم اطلاعات ماهیانه
تعداد حساب FTP
تعداد پایگاه داده
تعداد حساب ایمیل
کنترل پنل
RLP5
2,500,000 ریال سالانه
2GB
30GB
نامحدود
60
10
cPanelRLP6
4,000,000 ریال سالانه
5GB
60GB
نامحدود
60
10
cPanelRLP7
7,200,000 ریال سالانه
10GB
100GB
نامحدود
80
10
cPanel